ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 17 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256219,875-----------19,875
256149,18151,75350,81854,76856,70054,28154,20452,74038,79152,41141,75828,837586,242
25601,9942,21010,42450,22654,01552,71352,55849,33247,26242,65837,07241,383441,847
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 เม.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,047,964
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี