หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
 
99/9 หมู่ที่ 12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์   :    055-372180, 055-372181
โทรสาร    :    055-372180, 055-372181
Website      :    www.bangrakammuangmai.go.th
Email     : Bangrakammuangmai@hotmail.com
 
 
กด 11 สำนักปลัดเทศบาล
กด 12 รองปลัด ทต.
กด 13 ปลัด ทต.
กด 14 พัสดุ
กด 15 ผอ.กองคลัง
กด 16 งานจัดเก็บฯ, งานการเงินฯ
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ผอ.กองช่าง
กด 20 โทรสาร
กด 21 รองนายก ทต.
กด 22 นายก ทต.
กด 24 กองการศึกษาฯ
 
แผนที่ดาวเทียม
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222