ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
บริการทะเบียนพาณิชย์
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก