เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก ทต.บางระกำเมืองใหม่)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย เลขที่ 624-1-20397-5 ชื่อ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่