หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทียม หลังโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จากบ้านนายสมาน ถึงบ้านนางสมจิต รักษาแดน หมู่ที่ ๗ บ้านบางระกำ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ปี ๒๕๖๓ ถึงบ้านนางเพ็ญจันทร์ แซ่วี หมู่ที่ ๔ บ้านคลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองฝั่งตะวันออก จากบ้านนางสาววิลัย สิงห์เรือง ถึงบ้านนายหมั่น สิงห์ลอ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตลุกแรด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาคารอเนกประสงค์ถึงคลองน้ำ จากถนนลาดยางเดิมสายหน้าอาคาร ถึงนานายพระรส ศรีคต หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่กลาง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการรถบรรทุกดีเซล(รถพ่วง) ขนย้ายถังพลาสติก จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างทำบอร์ดไม้คณะผู้บริหาร บอร์ดไม้ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวอักษรอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแดง (นางประโยชน์ บำรุงดี) จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ม.๑ - ม.๑๔ ถึงบ้านนายสมชาย ครุฑวิเศษ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีมงคล - บ้านวังดาน จากบ้านนายอุดร พันอินทร์ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑๘ บ้านศรีมงคล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายนานายณรงค์ จากบริเวณนานายณรงค์ สอนศักดิ์ดา ถึงนานายสมศักดิ์ จันทร์กล้า หมู่ที่ ๔ บ้านคลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเมรุวัดบางระกำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่กลาง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ พร้อมพ่นชื่อหน่วยงานและหมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างพ่นตราเครื่องหมาย อักษรชื่อ และหมายเลขครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข ๗๐๒๑ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติ จำนวน ๒ รายก่าร ตามโครงการซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างค่าจ้างสถานที่ทิ้งขยะเอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 57
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222