หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - หล่ายโพธิ์ จากบ้านป้าแป๊ว ถึงบ้านนางจารุวรรณ บุญนาค หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - หล่ายโพธิ์ จากบ้านป้าแป๊ว ถึงบ้านนางจารุวรรณ บุญนาค หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ และสี ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอยบ้านนายมอญ ทองเชื้อ ถึงบริเวณนานางอนงค์ สิงห์ลอ หมู่ที่ ๖ บ้านยางแขวนอู่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายป่าช้าเก่า จากถนนลาดยางสายบึงคัด - คุยยาง ถึงไร่อ้อยนายเบียบ นาคบัว หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงคัด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่ - หล่ายโพธิ์ จากบ้านป้าแป๊ว ถึงบ้านนางจารุวรรณ บุญนาค หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [ 24 มี.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]ซื้อหินคลุก จำนวน ๓๖.๓๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ สาย หมู่ที่ ๙ บ้านเก้ารัง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมระบบแอร์และระบบไฟรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๔๒๒ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรและคอกสัตว์ของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222