หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-9304 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 602-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองลุงน้อย จากประตูน้ำคลองตะโม่ ถึงคลองไส้ไก่บึงตะเครง หมู่ที่ ๕ บ้านตะโม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดพิมพ์ป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2563 ]จ้างทำขาตั้งพวงมาลา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2563 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ- ขยาย ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบมีการย่อ - ขยาย ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-61-0008 โดยมีรายการซ่อมแซมจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย เริ่มทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222