หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถเครนติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 82-2557 พล โดยมีรายการซ่อมแซมจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกสิ่งปฏิกูล(ขยะ) ทะเบียน 82-1407 พิษณุโลก โดยมีรายการซ่อมแซมจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายสนามเพาะ จากถนนลูกรังเดิม ถึงหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านบึงคัด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยไพรวัลย์ จากบ้านนายประสาน สินทพ ถึงถนนลาดยางสายอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่กลาง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๓ x ๖ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒ x ๖ เมตร จำนวน ๒ ป้าย ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการพื้นที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง จำนวน ๒ สาย หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222