หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบริการซ่อมแซม กุญแจล็อคบานสวิง อาคารอัฒจันทร์นั่งชมกีฬากลางแจ้ง (ค.ส.ล.) หมายเลขครุภัณฑ์ 046-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมลูกบิดประตู อาคารอัฒจันทร์นั่งชมกีฬากลางแจ้ง (ค.ส.ล.) หมายเลขครุภัณฑ์ 046-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันออโต๊ลูป) ขนาดบรรจุ ๐.๕ ลิตร จำนวน ๑๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมประตูและระบบไฟขั้วแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บน - 262 พล. หมายเลขครุภัณฑ์ 003-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบช่วงล่าง ระบบเครื่องยนต์หม้อน้ำ และฝากระบะท้าย รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค-6703 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 001-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบประตูกระจกไฟฟ้า และที่ปัดน้ำฝน รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ-853 พล หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-57-0002 และหมายเลขครุภัณฑ์ 068-63-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]จ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล สายประปาหมู่บ้าน จากบ้านนางประจวบ พ่วงเฟื่อง ถึงบ้านนายประสบ จันทร์กล้า หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่กลาง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๒ x ๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0092 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222