หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างทำม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง บริเวณโถงบันไดชั้น ๒ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โพเดียมสำหรับบรรยาย จำนวน ๒ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ประโยชน์ในกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]จ้างจ้างรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ สายที่ ๒เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ไว้ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒ ฉบับ/วัน และจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ไว้ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ วันละ ๒ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างรถรับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ สายที่ ๑เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๑-๕๙-๐๐๐๗ เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๑-๔๖-๐๐๐๒เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๔ ใบ ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2562 ]จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๒ วัน ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒ x ๔ ม. จำนวน ๔ ป้าย และป้ายโครงการ ขนาด ๒.๕ x ๔ ม. จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222