หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (รายละเอียดตามคุณลักษณะของพัสดุที่จะจ้างทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]จ้างทำเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรับสมัครเลือกตั้ง จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-853 พล โดยมีรายการซ่อมแซมจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]จ้างก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ บริเวณด้านหลังโรงยิมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายไร่ สท.จำเนียน จากนานายจำเนียน ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ หมู่ที่ ๒ บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง จำนวน ๒ สาย หมู่ที่ ๔ บ้านคลองวัดไร่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอย ๕ บ้านท่าโก จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางอ้วน ถึงถนน คสล. บริเวณบ้านนายบุญรอด หมู่ที่ ๓ บ้านท่าโก ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222