หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 เม.ย. 2559
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านไร่กลาง หมู่ที่ ๑๔ บ้านไร่กลาง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๖ เครื่องเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแปลงสัญญาณ จำนวน ๒ เครื่องเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายยุทธพล ต่อ คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากนานางบัน ถึงนานายยุทธพล หมู่ที่ ๙ บ้านเก้ารัง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อเชือกใยยักษ์ ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์บ้านแหลมเจดีย์ หมู่ที่ ๘ บ้านแหลมเจดีย์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายเข้าสวนนก ต่อจากถนนลาดยางเดิม บริเวณหน้าบ้านนายศักดา เสน่หา หมู่ที่ ๒ บ้านวังเป็ด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านตะโม่ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศาลเจ้า บริเวณบ้านางแสวง เรือทมิฬ หมู่ที่ ๑๖ บ้านตลุกแรด ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องเล่นสนาม เพื่อไว้ใช้งานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมขา จำนวน ๑๐ ชุดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player