หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางระกำ   จ้างเหมาจัดทำอาหาร สำหรับจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 จำนวน 150 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.บางระกำ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.บางกระทุ่ม   ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Canon รุ่น Lbp 6030 จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทดแทนของเดิม บริเวณบ้านนางจำลอง กำลังหาญ ถึงบ้านนางประสาน พึ่งแตง หมู่ที่ 10 บ้านปากคลองฉลอง โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปิยะ ต้องดี ถึงซอยข้างบ้านนายบุญมาก เทพบุตร หมู่ที่ 9 บ้านสามศรีเจริญ โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดท่าสำโรง หมู่ที่ 7 สายทางโดยเริ่มต้น จากบ้านนายเบิ้ม ปานณรงค์ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ. 79-019 จากสายหนองตาทอง บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2565
อบต.มะต้อง   จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง โดยวิธีคัดเลือก 14 ม.ค. 2565
อบต.แม่ระกา   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ สายจากถนนหินคลุกเดิม ถึงคันคลองขวาง ผิวจราจรกว้าง ๓.oo เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร พื้นที่การดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๓oo ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.หัวรอ   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
ทต.หัวรอ   จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลหัวรอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2565
ทต.วงฆ้อง   จ้างติดตั้งกระจกโค้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลวงฆ้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,365
 
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222