หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งคณะกรรมการฯ การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 7782 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 7781 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 67 
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.3/ว 7783 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 745 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 744 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 74 
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ที่ พล 0023.5/ว 743 ลว. 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 84 
แจ้งคณะกรรมการฯ การให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของ อปท.ในจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 7775 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 7771 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 65 
การโอนเงินสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ฯ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/20887 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.4/ว 742 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 108 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7756 ลว. 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 54 
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง ที่ พล 0023.4/ว 7755 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนุบสนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/20876 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
ประกาศผลการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co - Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.3/ว 741 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
แจ้ง อ.นครไทย ขอให้รายงานความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/20848 ,20864 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7749 ลว 2 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 72 
รายงานสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ E-plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 740 ลว 30 พ.ย. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 106 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 7740 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 81 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว7090 ลว 2 พ.ย. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 104 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 7731 ลว 1 ธ.ค. 65 [ 1 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 76 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 667
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222