หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ที่ พล 0037.3/ว195 ลว 12 มกราคม 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2778 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษษสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาจาก อปท. 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 766 
ซักซ้อมแนวทางในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 179 ลว. 12 ม.ค. 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 852 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว178 ลว 12 มกราคม 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1007 
การประกวดอปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 2555 ที่ พล 0037.3/ว 177 ลว. 12 ม.ค 55 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1464 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๔ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๗๕ ลว ๑๒ ม.ค. ๕๕ [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1238 
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ที่พล. 0037.3/ว170 ลว.11 ธ.ค. 54 [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 769 
สำรวจข้อมูลความเสียหายวันเกิดเหตุจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว ลว ๑๐ ม.ค. ๕๕ [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 841 
เรื่องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอวังทอง ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๓ ลว ๑๐ ม.ค. ๕๕ [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1154 
แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0037.4/ว005 ลว 6 ม.ค.55 [ 10 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 970 
มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่ พล 0037.4/ว82 ลว 6 มกราคม 2555 [ 10 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1225 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๑๑ ลว ๙ ม.ค.๕๕ [ 9 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2233 
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ "บีโอไอแฟร์ 2011" ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ว 101 ลว 6 ม.ค.55 [ 6 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 761 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.5/ว.57 ลว 5 ม.ค. 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 886 
การคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว71 ลว 5 ม.ค.2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1199 
โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล 0037.4/44 ลว 4 ม.ค.55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1807 
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อการบริการประชาชน ที่ พล 0037.1/ว70 ลว 5 มกราคม 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 946 
การฝึกอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ พล 0037.4/43 ลว 4 ม.ค.55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2650 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555ให้แก่ อปท. ที่พล0037.5/ว548 ลว. 5 ธ.ค. 55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1231 
แจ้งขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๕/ว๐๐๑ ลว ๕ ม.ค. ๕๔ [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2183 
 
<< หน้าแรก...     706      707      708      709     (710)  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222