หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการชำระเงิน ก.ฌ. ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่ พล 0023.5/ว 4691 ลว.7 ก.ย. 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 173 
แนวทางการดำเนินเกี่ยวกับ PA และการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้ ที่ พล 0023.2/ว 5688 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 137 
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเป็นมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4685 ลว 8 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 81 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4684 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 189 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.3/ว 4686 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 111 
แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4643 ลว. 5 ก.ย. 66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4641 ลว 5 กันยายน 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 170 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4648 ลว. 5 ก.ย.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 122 
ขอให้ อปท.ส่งเอกสารการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4647 ลว. 5 ก.ย.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 143 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4644 ลว 5กันยายน 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 89 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน ส.ค.66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4645 ลว.5 ก.ย.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 222 
แจ้งผลการประเมินผลงานผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ พล 0023.2/10453 ลว 5 ก.ย. 66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4337 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 70 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก) สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเเม่บ้านมหาดไทย ประเภทสามัญ ที่ พล 0023.1/ว640 ลว 4 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 98 
แจ้งรายชื่อผู้เข่าอบรมและกำหนดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่ พล 0023.6/ว 642 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP. 3 เรื่อง การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ที่ พล 0023.3/ว 641 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 119 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ก.ค. 2566 ที่ พล 0023.5/ว 643 ลว.5 ก.ย.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 236 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 4602 ลว 4 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 140 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4591 ลว 1 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 105 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 710
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222