หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายประสิทธิ์ วีทอง
กำนันตำบลบางระกำ
 
 


นางจำเริญ เพ็ชรน้อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายพิชัย สอนท่าโก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายวีระชัย ป้อมกสันต์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายสมบัตร ต่ายพูล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายชูศักดิ์ สิงห์แรง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายนพพล ทิมทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายสมชาย อินกำแพง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสมหมาย พาสี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายชนินทร์ เสน่หา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222