หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
 
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประชุมหารือกลุ่มผู้ใช้น้ำ บริเวณบึงตะเครง [ 18 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 2
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางระกำ [ 11 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 21
 
 
     


 
แจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำเดือนกันยายน [ 11 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย หมู่15 บ้านวังกุ่ม [ 9 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน [ 9 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
โครงการส่งเสริมสังคมสองแควโปร่งใส หัวใจ STRONG [ 3 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 7
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 3 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 3
 


 
ประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ [ 27 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 7
 


 
โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว [ 27 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
ฉีดพ่นสารกำจัดยุงลาย [ 23 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 


 
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 18 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
โครงการจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนดูแลผู้สูงอายุ [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 2
 


 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 4
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222