หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
 
กิจการสภา
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 35
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 33
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
สถานที่ประชุมสภา ที่ทำงานของสภา และวัสดุอุปกรณ์กิจการสภา [ 10 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 17
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 41
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 10
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 12
 


 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 14
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222