หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 13.21 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222