หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 บ้านวังเป็ด เวลา 14.00 น.
นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 คณะครู พนักงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น
นำโดยท่านอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นสนามสำหรับเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำหรับเด็ก โดยมีพื้นที่ประมาณ 100 ตารางวา อยู่ในบริเวณทิศตะวันตกของโรงเรียนวัดวังเป็ด มีทั้งหมด 3 ฐาน ประกอบไปด้วย
ฐานที่ 1 สระน้ำ อิน จัน
เหมาะเป็นบ่อน้ำพื้นด้านล่างเป็นทราย และเนินดินที่มีส่วนทางลาด ช่วยเรื่องการทรงตัว
ฐานที่ 2 สระทารก
เป็นสระน้ำเอียงไล่ระดับความลึก มีน้ำพุกลางสระ เพื่อสร้างรุ้งกินน้ำ น้ำพุข้างสระ โค้งลงในสระ ให้เด็กๆ ได้เล่นน้ำ เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ
ฐานที่ 3 ค่ายกล Spider Man
เป็นบ่อทรายกันกระแทก มีเชือกใยยักษ์ ให้เด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อจากการปีนป่าย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 08.59 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222