หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ภารกิจเทศบาลฯ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 24 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ออกปฏิบัติหน้าที่
- ซ่อมแซม ไฟฟ้ารายทางหมู่ 1 บ้านไร่และ หมู่ 19 บ้านคลองวัดไร่เหนือ
- งานป้องกันฯ ออกสำรวจระดับน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำจากคลองเหมืองช้าง เข้าสู่คลองตะโม่ คลองอีงั่ว พบว่าประตูระบายน้ำสุขสมบูรณ์ ระดับน้ำล้นจากประตู 30 cm.
ระดับน้ำในคลอง U-Shape ระดับน้ำสูงจากพื้นดิน 4.20 m.
ระดับน้ำฝายวัดป่าคลองเตย ระดับน้ำน้ำล้นฝาย 5 cm.
ระดับน้ำในบึงคะเครง 3.75 cm.
บริเวณคลองหนองมะปรางติดต่อคลองตะโม่ พบว่าระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นแนวกั้นกระสอบทรายเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการนำกระสอบทรายมาเพิ่มโดยเร็ว เพื่อผันน้ำเข้าบึงขี้แร้งและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งต่อไป.

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2562 เวลา 19.31 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222