หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ วันทำการภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)จำนวน ๔ แห่ง รวมจำนวน ๑๑ แห่ง มีนักเรียนจำนวน ๘๒๖ คน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 11.01 น. โดย คุณ วรางคณา จุลวรสกุลชัย

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222