หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 22 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.30 น.  ห้องประชุมเทศบาล ชั้น3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 15.31 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222