หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 4 ะันวคม  2562  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุประจำเดือนธันวาคม ทั้ง 19 หมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ธ.ค. 2562 เวลา 16.12 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222