หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ภ.ด.ส.3(เพิ่มเติม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. โดย คุณ วรางคณา จุลวรสกุลชัย

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222