หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 11.53 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 21 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222