หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ประชุมคุณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางระกำ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 14 มกราคม  2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางระกำ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอบางระกำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 15.10 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222