หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2564 เวลา 13.50 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222