หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

20  กันยายน 2564  เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit  (ATK) ด้วยตนเอง ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดที่กักตัวอยู่ตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบางระกำ
ตรวจรอบรอบที่ 1
หมู่ 11  จำนวน 5 ราย  
ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด  5  ราย
ตรวจรอบที่ 2
หมู่ 3  จำนวน  6 ราย
หมู่ 4  จำนวน  1  ราย
หมู่  5  จำนวน 1  ราย
หมู่  9  จำนวน 1  ราย
หมู่  14 จำนวน 1  ราย
รวม  10  ราย  ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด  10  ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2564 เวลา 15.45 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222