หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
 

13 ตุลาคม 2564  วันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้  คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่

        

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 08.41 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222