หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระกำ ครั้งที่ 1/2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 4  มกราคม  2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระกำ  ครั้งที่ 1/2564 วาระการประชุมได้แจ้งมาตรการ/แนวปฏิบัติ ตามมาตรการที่ีทางราชการ และมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด ให้ทุกภาคส่วนราชการ ของอำเภอบางระกำเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID -19) พร้อมเน้นย้ำสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกัน โควิด19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 16.14 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222