หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 

 
ประกาศการยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพและการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ดังนั้นเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลฯจึงขอประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ หรืองานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ในวันและเวลาราชการ โทร. 055-372180

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 12.57 น. โดย คุณ อาภาภรณ์ มากมี

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222