หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง 2564) หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  1 มี.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง 2564) แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1 มี.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  23 ก.พ. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง 2564) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  18 ก.พ. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง 2564) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2  18 ก.พ. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง 2564) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่  18 ก.พ. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  17 ก.พ. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค.64  16 ก.พ. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  15 ก.พ. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบรมชี้แจงโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  15 ก.พ. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การลดจำนวนภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  9 ก.พ. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปี 2564  9 ก.พ. 2564 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222