หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   8 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กย.62   7 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   3 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   27 ส.ค. 2562 27
บริหารงานบุคคล   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล   8 ส.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กค.62   5 ส.ค. 2562 32
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562   24 ก.ค. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   18 ก.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการประหบัดพลังงาน   18 ก.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   18 ก.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า   18 ก.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์น้ำ   18 ก.ค. 2562 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222