หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ. 2563  6 ม.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ภ.ด.ส.3(เพิ่มเติม)  16 ธ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  13 ธ.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ด.ส.3)  29 พ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4  28 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ2562  28 ต.ค. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  8 ต.ค. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  3 ต.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  27 ส.ค. 2562 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  18 ก.ค. 2562 61
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการประหบัดพลังงาน  18 ก.ค. 2562 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  18 ก.ค. 2562 74
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222