หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  31 ส.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการให้บริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ ประจำปี 2563  10 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม  24 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราบชื่อผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบางระกำที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง  20 ก.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563  9 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน  9 ก.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563  8 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  1 ก.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ขยายกำหนดเวลาในการแจ้งแบบ ภ.ด.ส 1 ,ภ.ด.ส 3 ,ภ.ด.ส 7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  1 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  29 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  22 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  22 มิ.ย. 2563 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222