หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540  8 เม.ย. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  6 เม.ย. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ6เดือน  6 เม.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2563  6 เม.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลจำนวนผู้มาติดต่อลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  5 เม.ย. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผู้มาติดต่อขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้การ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  5 เม.ย. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี พ.ศ.2564  23 มี.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี พ.ศ.2564  23 มี.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง) การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทางอิเล็กทรอนิกส์  21 มี.ค. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  8 มี.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง 2564) หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  1 มี.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   (งานเลือกตั้ง 2564) แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  1 มี.ค. 2564 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222