หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  14 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  5 ม.ค. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564  30 ธ.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  29 ธ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมณ 30 กันยายน 2564  20 ธ.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564  20 ธ.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ ระเบียบข้อบังคับการใช้สถานกีฬา หรือสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  17 ธ.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  7 ธ.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม  2 ธ.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  30 พ.ย. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565  19 พ.ย. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานไตรมาสที่ 4/2564  3 พ.ย. 2564 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222