หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  11 ม.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง กำหนดการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2564  30 ธ.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  15 ธ.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนพฤศจิกายน  3 ธ.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภา อบจ.พิษณุโลก วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563  2 ธ.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ด.ส.3)ประจำปีภาษี พ.ศ.2564  24 พ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  10 พ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่  9 พ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  2 พ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวผู้พิการ  29 ต.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการคนละครึ่ง  26 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564  14 ต.ค. 2563 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222