หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)  17 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.62  8 ม.ค. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.62  6 ธ.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.62  12 พ.ย. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  30 ต.ค. 2562 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ.๒๕๖๓  30 ต.ค. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๑๐๐ วันทำการภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน ๗ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)จำนวน ๔ แห่ง รวมจำนวน ๑๑ แห่ง มีนักเรียนจำนวน ๘๒๖ คน  30 ต.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  29 ต.ค. 2562 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)  22 ต.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  17 ต.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กย.62  7 ต.ค. 2562 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กค.62  5 ส.ค. 2562 67
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222