หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : บริหารงานบุคคล ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
บริหารงานบุคคล   สำรวจผู้ที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ   24 ต.ค. 2562 17
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   24 ต.ค. 2562 19
บริหารงานบุคคล   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล   8 ส.ค. 2562 31
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562   24 ก.ค. 2562 169
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   12 ก.ค. 2562 62
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 64
บริหารงานบุคคล   พนักงานเทศบาลตามสายงาน ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม   28 มิ.ย. 2562 48
บริหารงานบุคคล   ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 64
บริหารงานบุคคล   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)   27 มิ.ย. 2562 45
บริหารงานบุคคล   ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี    27 มิ.ย. 2562 31
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563   27 มิ.ย. 2562 26
บริหารงานบุคคล   ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี   27 มิ.ย. 2562 24
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222