หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : บริหารงานบุคคล ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
บริหารงานบุคคล   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  8 ก.ย. 2564 30
บริหารงานบุคคล   มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  3 ก.ย. 2564 7
บริหารงานบุคคล   มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่ ปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ รองปลัดเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบางระกำเมืองใหม่  1 ก.ย. 2564 3
บริหารงานบุคคล   ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  12 ก.ค. 2564 36
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1  1 ก.ค. 2564 21
บริหารงานบุคคล   ประกาศพนักงานเทศบาลพ้นจากราชการเนื่องจากเสียชีวิต  24 มิ.ย. 2564 31
บริหารงานบุคคล   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  11 มิ.ย. 2564 17
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการอบรมพนักงานเทศบาล รอบ เม.ย. 63 - ก.ย. 63  22 เม.ย. 2564 35
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการอบรมพนักงานเทศบาล รอบ ต.ค. 63 - มี.ค. 64  22 เม.ย. 2564 31
บริหารงานบุคคล   ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาจ้างทั่วไป ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2564)  20 เม.ย. 2564 31
บริหารงานบุคคล   ประกาศผลการประเมินดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2564)  20 เม.ย. 2564 20
บริหารงานบุคคล   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2564)  20 เม.ย. 2564 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222