หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : บริหารงานบุคคล ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๑๑)  10 ก.ค. 2563 15
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562  10 ก.ค. 2563 13
บริหารงานบุคคล   การปฏิบัติหน้าที่ขอพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในเทศบาลบางระกำเมืองใหม่  23 มิ.ย. 2563 16
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของเทศบาล  22 มิ.ย. 2563 12
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  18 มิ.ย. 2563 16
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  17 มิ.ย. 2563 17
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  15 มิ.ย. 2563 24
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  15 มิ.ย. 2563 9
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  15 มิ.ย. 2563 10
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  15 มิ.ย. 2563 7
บริหารงานบุคคล   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  12 มิ.ย. 2563 28
บริหารงานบุคคล   ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  11 มิ.ย. 2563 19
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222