หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : บริหารงานบุคคล ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
บริหารงานบุคคล   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล   8 ส.ค. 2562 18
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562   24 ก.ค. 2562 56
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ   12 ก.ค. 2562 46
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 50
บริหารงานบุคคล   พนักงานเทศบาลตามสายงาน ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม   28 มิ.ย. 2562 35
บริหารงานบุคคล   ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล   28 มิ.ย. 2562 44
บริหารงานบุคคล   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)   27 มิ.ย. 2562 31
บริหารงานบุคคล   ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี    27 มิ.ย. 2562 23
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563   27 มิ.ย. 2562 17
บริหารงานบุคคล   ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี   27 มิ.ย. 2562 15
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   7 มิ.ย. 2562 77
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   7 มิ.ย. 2562 64
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222