หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : บริหารงานบุคคล ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๑๑)  10 ก.ค. 2563 3
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562  10 ก.ค. 2563 3
บริหารงานบุคคล   การปฏิบัติหน้าที่ขอพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในเทศบาลบางระกำเมืองใหม่  23 มิ.ย. 2563 14
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของเทศบาล  22 มิ.ย. 2563 9
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  18 มิ.ย. 2563 13
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  17 มิ.ย. 2563 15
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  15 มิ.ย. 2563 12
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  15 มิ.ย. 2563 7
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  15 มิ.ย. 2563 6
บริหารงานบุคคล   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  15 มิ.ย. 2563 5
บริหารงานบุคคล   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  12 มิ.ย. 2563 25
บริหารงานบุคคล   ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  11 มิ.ย. 2563 11
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222