หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ  26 พ.ย. 2563 56
ข่าวสรรหาบุคลากร   กำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ  26 พ.ย. 2563 54
ข่าวสรรหาบุคลากร   คำสั่งจัดพนักงานลงตามตำแหน่ง  26 พ.ย. 2563 55
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง   26 พ.ย. 2563 51
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร   26 พ.ย. 2563 48
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๑๑)  10 ก.ค. 2563 45
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายงานผลการอบรมพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562  10 ก.ค. 2563 38
ข่าวสรรหาบุคลากร   การปฏิบัติหน้าที่ขอพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในเทศบาลบางระกำเมืองใหม่  23 มิ.ย. 2563 39
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของเทศบาล  22 มิ.ย. 2563 39
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  18 มิ.ย. 2563 40
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  17 มิ.ย. 2563 39
ข่าวสรรหาบุคลากร   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  15 มิ.ย. 2563 55
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222