หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
  หมวดข่าว : บริหารงานบุคคล ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
บริหารงานบุคคล   กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)  6 ม.ค. 2563 11
บริหารงานบุคคล   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)  6 ม.ค. 2563 9
บริหารงานบุคคล   เรื่องรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง  13 ธ.ค. 2562 21
บริหารงานบุคคล   สำรวจผู้ที่ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  24 ต.ค. 2562 30
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  24 ต.ค. 2562 30
บริหารงานบุคคล   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล  8 ส.ค. 2562 37
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562  24 ก.ค. 2562 179
บริหารงานบุคคล   รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  12 ก.ค. 2562 77
บริหารงานบุคคล   ประกาศ เรื่องนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  28 มิ.ย. 2562 70
บริหารงานบุคคล   พนักงานเทศบาลตามสายงาน ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม  28 มิ.ย. 2562 58
บริหารงานบุคคล   ประกาศ หลักเกณฑ์การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล  28 มิ.ย. 2562 75
บริหารงานบุคคล   แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)  27 มิ.ย. 2562 56
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222