หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แผนการดำเนินงานปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 9 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2   
   
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222