หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 [ 9 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 [ 9 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 9 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3   
   
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222