หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2563) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2      3      4   
   
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222