หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
   
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 9 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการติดตามและประุเมินผลแผนพัฒนาฯ (แผนสามปี 2561-2564) ครั้งที่ 1 (รอบเมษายน) งบประมาณ2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ(สามปี พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 2 (รอบตุลาคม) ปีงบประมาณ 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน) [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
   1     (2)     3   
   
 
 
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222