หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล (ประกันสังคม) [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล (บำเหน็จบำนาญ) [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
สมรรถนะการบริหารงานบุคคล [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Competency Inventory (ประเภททั่วไป) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Competency Inventory (ประเภทวิชาการ 2) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Competency Inventory (ประเภทวิชาการ 1) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล Competency Inventory (ประเภทบริหาร) [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)