หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ รอบ 12 เดือน [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (รอบ 6 เดือน) [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนผูู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ รอบ 6 เดือน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 ของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ รอบ 12 เดือน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)