หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)