หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง มาตราการป้องกันการรับสินบน [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 126  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง มาตราการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ [ 27 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 23 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง มาตราการข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน [ 21 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 95  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 21 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 17 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริธรรม [ 13 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 119  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222