หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
แผนฯ/การติดตามและประเมินผลฯ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่11 [ 6 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11 [ 5 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2563) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 6 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม / แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 12 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 [ 9 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 [ 9 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ [ 1 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 [ 9 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222