หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
แผนการดำเนินงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนการดำเนินงานปี 2562 [ 22 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 13 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 9 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศเรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 10 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
-แผนการดำเนินงาน- [ 2 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222