หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-9715707


นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-8562825
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวอาภาภรณ์ มากมี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2834319


นางสาวลาวทอง บุญมา
ผุู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-8608222


นายคณพศ สิงหเดช
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-8928797


นางสาววันเพ็ญ ถิตย์กุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 095-6286254