หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 


นายเชาวลิต หลวงศรีราษฎร์
ปลัดเทศบาล


นางศรีไพร แตงกวา
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


--ว่าง--
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายวิทวัส สายยืด
จพง.ป้องกันและบรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายฉัตรชัย พัฒนวสันต์พร
นิติกรปฏิบัติการ


นายจีรพงศ์ เพชรสะแก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวชมจิตรา นามกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายกิตติพันธ์ มีมาก
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวศรัญญา สร้อยทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222