หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บางระกำเมืองใหม่  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.บางระกำเมืองใหม่
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เป็นศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล ของเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้เด็กในช่วงอายุ 2 ปี - 4 ปี เข้ามาศึกษา ปูพื้นฐานทางการศึกษา เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ โดยครูที่มีความชำนาญ และมีประสิทธิภาพ
 
 
ผู้เข้าชม 391 ท่าน         
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222