หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
   บึงตะเคร็ง  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/27

ลำดับภาพที่ 2/27

ลำดับภาพที่ 3/27

ลำดับภาพที่ 4/27

ลำดับภาพที่ 5/27

ลำดับภาพที่ 6/27

ลำดับภาพที่ 7/27

ลำดับภาพที่ 8/27

ลำดับภาพที่ 9/27

ลำดับภาพที่ 10/27

ลำดับภาพที่ 11/27

ลำดับภาพที่ 12/27

ลำดับภาพที่ 13/27

ลำดับภาพที่ 14/27

ลำดับภาพที่ 15/27

ลำดับภาพที่ 16/27

ลำดับภาพที่ 17/27

ลำดับภาพที่ 18/27

ลำดับภาพที่ 19/27

ลำดับภาพที่ 20/27

ลำดับภาพที่ 21/27

ลำดับภาพที่ 22/27

ลำดับภาพที่ 23/27

ลำดับภาพที่ 24/27

ลำดับภาพที่ 25/27

ลำดับภาพที่ 26/27

ลำดับภาพที่ 27/27
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : บึงตะเคร็ง
 
ที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
ข้อมูล : บึงตะเครงเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางระกำ มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ ประมาณ 14.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันรองรับน้ำได้เพียง 4.16 ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีการศึกษาศักยภาพของบึงตะเครง ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยสามารถผันน้ำจาก คลองเก้ารัง คลองโพธิ์ คลองตะโม่ เข้าสู่ตัวบึงได้แล้ว ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในดูมรสุมได้อีกด้วย
 
 
ผู้เข้าชม 1714 ท่าน         
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222