หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
   บึงตะเคร็ง  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : บึงตะเคร็ง
 
ที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
ข้อมูล : บึงตะเครงเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางระกำ มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำไว้ใช้ ประมาณ 14.0 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันรองรับน้ำได้เพียง 4.16 ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีการศึกษาศักยภาพของบึงตะเครง ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยสามารถผันน้ำจาก คลองเก้ารัง คลองโพธิ์ คลองตะโม่ เข้าสู่ตัวบึงได้แล้ว ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในดูมรสุมได้อีกด้วย
 
 
ผู้เข้าชม 558 ท่าน         
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222