ท่านต้องการให้ ทต.บางระกำเมืองใหม่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 25 )
50.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 12 )
24.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
6.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 9 )
18.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
2.00%