ท่านต้องการให้ ทต.บางระกำเมืองใหม่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 9 )
45.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
15.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
10.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
25.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
5.00%