ท่านต้องการให้ ทต.บางระกำเมืองใหม่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 9 )
42.86%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
14.29%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
9.52%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 6 )
28.57%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
4.76%