หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  26 0 17 ธ.ค. 2562
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  21 0 17 ธ.ค. 2562
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1389 1 14 ธ.ค. 2562
รับโอนหน.ฝ่ายการศึกษาและผอ.กองคลัง  22 0 13 ธ.ค. 2562
รับพนักงานวุฒิปริญญาตรี  37 0 18 ต.ค. 2562
รับโอนตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  77 0 13 ส.ค. 2562
เว็บไซต์ ทต.บางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  790 0 24 ก.พ. 2559
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222