หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการศึกษา   78 3 6 ก.ย. 2564
รับโอน (ย้าย) นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการเกษตร/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  57 0 7 ก.ค. 2564
รับโอน (ย้ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าย) าฝ่ายปกครอง  145 0 20 ส.ค. 2563
ทต.บางระกำเมืองใหม่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  117 0 16 มิ.ย. 2563
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกร  119 0 23 เม.ย. 2563
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1839 1 14 ธ.ค. 2562
รับโอนหน.ฝ่ายการศึกษาและผอ.กองคลัง  112 0 13 ธ.ค. 2562
รับพนักงานวุฒิปริญญาตรี  114 0 18 ต.ค. 2562
รับโอนตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  806 0 13 ส.ค. 2562
เว็บไซต์ ทต.บางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  989 0 24 ก.พ. 2559
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222