หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
สำนักงานเทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
www.bangrakammuangmai.go.th
ศาสนสถานในตำบล
บางระกำเมืองใหม่
เทศบาลตำบล
บางระกำเมืองใหม่
1
2
3
 
   
 
 
 
รับโอน (ย้ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และหัวหน้าย) าฝ่ายปกครอง  34 0 20 ส.ค. 2563
ทต.บางระกำเมืองใหม่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  51 0 16 มิ.ย. 2563
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง วิศวกร  52 0 23 เม.ย. 2563
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  94 0 17 ธ.ค. 2562
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  85 0 17 ธ.ค. 2562
รับโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1757 1 14 ธ.ค. 2562
รับโอนหน.ฝ่ายการศึกษาและผอ.กองคลัง  61 0 13 ธ.ค. 2562
รับพนักงานวุฒิปริญญาตรี  63 0 18 ต.ค. 2562
รับโอนตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์  763 0 13 ส.ค. 2562
เว็บไซต์ ทต.บางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  890 0 24 ก.พ. 2559
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-533-4222